Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Výtvarníček

Na Výtvarníčku si deti zábavnou formou budú rozvíjať jemnú motoriku, grafomotoriku,

nápaditosť, rôzne zručnosti a zároveň spoznávať okolitý svet.

Detičky sa oboznámia s týmito technikami: kresba, maľba, grafika, modelovanie, koláž, odlievanie a asambláž.

Uplatňujeme koncept: proces tvorby je dôležitejší ako konečný produkt.

Malé skupinky podľa veku, bez sprievodu rodičov.

 

KEDY: vo ŠTVRTKY

16.00 – 16.45 hod, vek od 4-5 rokov (max. 8 detí)

17.00 – 17.45 hod, vek od 5-7 rokov (max. 10 detí)

Počet stretnutí: 12 x 45 min

 

KONTAKT: 0902 345 559 resp. na email: alatimko@gmail.com

LEKTORKA: Mgr. art. Alena Bušfy Timkovičová

PRIHLASOVANIE: https://forms.gle/FWUWE98pMoB6DDJD8

ZAČÍNAME: od 31.03.2022