Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Taniky

Taniky je tanečno-pohybový kurz pre deti vo veku od 1,5 – 3 rokov v sprievode rodiča, maximálny počet detí na skupinu bude šesť. Na hodinách si precvičíme celé telo, zatancujeme si na veselé detské pesničky a k tomu si zaspievame. Postupne sa budeme učiť jednoduché pohybové choreografie, do ktorých zapojíme rôzne zaujímavé rekvizity a hudobné nástroje. Deti si tancom rozvíjajú pohybové zručnosti, rytmické a hudobné vnímanie a tiež si vytárajú pozitívny vzťah k detskému kolektívu.

O lektorke: Kurz povedie Nikola Dubovanová, DiS. art., ktorá vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave a následne pokračovala v štúdiu na divadelnej fakulte JAMU v Brne. Už počas štúdia účinkovala v divadelných predstaveniach a televíznych projektoch v Bratislave a tiež v tanečných projektoch v Brne. Pri učení ju najviac baví sledovať to, ako z detskej hravosti a spontánnosti dokážu vzniknúť tie najradostnejšie umelecké diela.

KEDY: v pondelky od 10:00 hod

KONTAKT: nikola.dubovanova@gmail.com

LEKTORKA: Dis. art. Nikola Dubovanová

PRIHLASOVANIE: bit.ly/taniky-oblacik

ZAČÍNAME: od 06.03.2023

POPLATOK: Za celý kurz + jedna náhradná hodina (5 × 45 min): 25,- € resp. 5,-€/lekcia