Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Tancuj, spievaj, poskoč si

Tanečný kurz pre detičky vo veku 3-6 rokov.
Husiarka Anička (lektorka kurzu) si s nimi veselo zakrepčí a touto formou detičky budú spoznávať veselý deň husiarky od jej prebudenia, cez veselé hry či náhodné stretnutia a odprevadia ju aj do postieľky. Pri tancovaní nebudú chýbať aj rôzne nástroje či iné pomôcky.

Tešíme sa na všetkých zvedavcov, ktorí budú husiarku sprevádzať 😉 “

Vedúci kurzu: Anka Javornická
Trvanie kurzu je 8 hodín + 1 náhradná.
Maximálny počet detí: 12

LEKTOR: Anka Javornická
ZAČÍNAME: podľa záujmu
KURZ PREBIEHA: v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
PRIHLÁSIŤ SA: sunjavorka@googlemail.com
KONTAKT: info@oblacik.sk