Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Prvé hudobné krôčky

Kurz je určený pre deti od 1 roka do 3 rokov. Cieľom hudobného kurzu je rozvíjať u detí psychomotorický vývin, podporovať rozvoj reči, rytmu, zmysel pre estetiku a citlivosť, rozvoj pamäte, predstavivosť a fantáziu, rozvíjať improvizáciu pri hraní na hudobných nástrojoch, spoločne s hudbou rozvíjať pohybovú stránku dieťaťa. Oboznámiť deti s detských pesničkami s prihliadnutím na ich vek.

Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. No najdôležitejšie je, aby sa deti cítili príjemne.

Deti kurzom sprevádza plyšový kamarát – Macko. Celá hodina je doprevádzaná hrou na gitare. Každá hodina má pevnú štruktúru, založenú na rituáloch. Úvodná časť – privítanie detí, zobudenie macka a gitary, 2-3 pesničky na úvod. Hlavná časť – vždy na nejakú tému: napr. Zvieratká v lese – zvieratká si ukážeme, niečo si o nich povieme a zaspievame k jednotlivým zvieratkám pesničku – na každú pesničku tancujeme alebo ukazujeme. Záverečná časť – deti hrajú na hudobných nástrojoch (drevené paličky, tamburína, triangel, rumba gule, roľničky, kastanety, shaker vajíčka, prstové činely). A na úplný koniec si každé dieťatko samo zahrá a zaspieva na gitare v rámci svojich možnosti a chute. Používané pomôcky: plyšové hračky, obrázkový materiál, maňušky – bábky, rôzne rekvizity podľa danej témy. Každá hodina je prispôsobená veku dieťaťa. Čím sú deti staršie, tým sú jednotlivé témy náročnejšie – všetko s prihliadnutím na ich vek. Počet detí v jednej skupine: minimálne 7 detí a maximálne 10 detí. Zoznam niektorých tém: Zvieratká v lese, U babky a dedka na gazdovskom dvore, Výlet do Afriky, Boli ste už v cirkuse? Svetelné hádanky, Zakliate vrece, Jarné kvety, Karneval, Jeseň v záhrade, atď.

Kurz zahŕňa 5 hodín + 1 náhradnú za neúčasť ohlásenú minimálne 24 hodín vopred. Neúčasť prosím ohláste, aby ste neblokovali miesto inému záujemcovi.
Dĺžka jednej „hodiny“ je cca 40 min.

LEKTOR: Erika Fajtová
ZAČÍNAME: podľa záujmu
KURZ PREBIEHA: v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
PRIHLÁSIŤ SA: info@oblacik.sk
KONTAKT: erika.fajtova@gmail.com