Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Hocus Lotus – nemčina pre deti

Príďte medzi nás a staňte sa bilingválnou rodinou.

Na kurzoch metódou Hocus&Lotus je cudzí jazyk deťom podávaný hravou prirodzenou formou prostredníctvom dramatizácie príbehov dvoch dinokrokov Hocusa a Lotusky. Deti sa ľahko s nimi stotožnia a zažívajú spolu s nimi plno veselých dobrodružstiev, celý čas všetci rozprávame iba cudzím jazykom a sme stále v pohybe, spievamehráme spoločne divadielko. Táto unikátna metóda založená na dlhoročných výskumoch v oblasti neuropsychológie a psycholingvistiky aktívne rozvíja naratívne schopnosti dieťaťa, pozitívny vzťah k novému jazyku a jeho motiváciu týmto jazykom rozprávať.

Kurz je vhodný pre deti od 3 do 10 rokov. Tešíme sa na vás.

LEKTORKA: Zuzana

ZAČÍNAME: otvorenou hodinou 30. septembra 2019 o 18.00 hod

KURZ PREBIEHA: v pondelky o 18:00 hod

KONTAKT: 0902 095 138, hldinocrocs@gmail.com, www.hocus-lotus.sk