Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Podporte nás

Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia, priatelia a priaznivci nášho rodinného centra Obláčik: 

budeme veľmi radi, ak vyjadríte súhlas s našou činnosťou tým,

že podporíte našu snahu o skvalitnenie spoločenského života rodín a ich detí v Lamači. 

Plagát A4 - MC Obláčik - Tlač

 

 

 

 

 

Možností je viacero, podporiť nás môžete spôsobom, ktorý najviac vyhovuje Vášmu naturelu. Vopred Vám zo srdca ďakujeme!

1. Darovaním 2% alebo 3% z Vašich daní

Ako poukázať 2% alebo 3%:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2/3% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. 3% dane môžete poukázať v prípade, že ste za rok venovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na info@oblacik.sk 

Tlačivo potrebné na odvod dane, aktuálne platné, editovateľné: _RC_Oblacik_2022 _ tlacivo _ 2 perc _ pre FO – editovateľné

Termíny:

  • do 15. februára 2023 zamestnanec (FO) požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • do 30. apríla 2023 zamestnanec (FO), ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, vyplní tlačivo _RC_Oblacik_2022 _ tlacivo _ 2 perc _ pre FO – editovateľné a doručí obe tlačivá na daňový úrad podľa bydliska (Daňový úrad, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava)
  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO/PO), ktorí si podávajú daňové priznanie – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania – (resp. máte čas podať  Vyhlásenie v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023).

 

2. Nefinančne – napr. darovaním hračiek, knižiek, výtvarných, kancelárskych či čistiacich potrieb.

Zíde sa aj dobré slovo a povzbudenie. Nepohrdneme ani slovami chvály a uznania.

Uvítame aj konštruktívnu kritiku a spätnú väzbu, ktorá nám pomôže skvalitniť našu činnosť.

 

3. Finančne – poukázaním čiastky na náš účet vo VÚB

IBAN: SK74 0200 0000 0017 2083 5457

 

4. Sponzorsky – príspevkom na veľké rodinné podujatia konané počas celého roka:

napr. Karneval, Hľadanie veľkonočných vajíčok, Šarkaniáda, Mikulášsky večierok, Cesta rozprávkovým lesom a pod.

 

Plagát A4 - MC Obláčik - Tlač