Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

História

Rodinné centrum (RC) Obláčik poskytuje priestor pre stretávanie sa detí, rodičov (starých, mladých i budúcich) a všetkých priaznivcov RC. Ponúka široké spektrum aktivít – vzdelávacie, športové, hudobné, kreatívne, spoločenské… a tak zabezpečuje pre návštevníkov príjemné a zmysluplné trávenie voľného času.

Nie je žiadnym novootvoreným centrom, aj napriek tomu, že oficiálne vzniklo 12. 6. 2013. Je priamym nasledovníkom Materského centra Obláčik, ktoré bolo založené v Lamači 9. 5. 2003 ako neziskové občianske združenie. Zmenu materského centra na rodinné si vyžiadalo rozšírenie cieľovej skupiny na deti do 6 rokov ale aj zahrnutím otcov a starých rodičov do našich aktivít. Centrum je takmer od začiatku členom Únie materských centier.

Tak, ako si obláčiky plávajú po oblohe, aj RC Obláčik si pláva po Lamači a vždy po čase zmení svoje pôsobisko. Od augusta 2013 sídli na Heyrovského ulici 2 (v budove bývalej Montessori škôlky, resp. v budove bývalého miestneho úradu). Predtým sídlil v budove Základnej školy Lamač, v priestoroch Materskej školy na Zlatohorskej ulici, v centre Oáza a začínal v budove základnej školy.

Dušou centra sú vždy jeho členky, ktoré sa z roka na rok menia, nové pribúdajú, iné odchádzajú. Sú to všetko dobrovoľníci, mamy a tatovia, ktorí pripravujú program a zabezpečujú chod centra. Všetkým patrí veľká vďaka. Vedie ich štatutárka, ktorá centrum aj reprezentuje. Lamačský Obláčik mal vždy šťastie na skvelé štatutárky – dobré víly centra, aj keď sa ich na tomto poste za 15 rokov vystriedalo niekoľko – Danka Bederková, Jaroslava Kudláčová, Zdenka Šujanová, Zuzana Földesová Motajová, Elena Černá, Lýdia Konôpková, Marcela Zámečníková, Jana Droppová, Daniela Šútovcová, Daniela Greschner, Nina Kozlowska – Kopačková, Stanislava Polakovičová a Lucia Marcineková. Aktuálne je štatutárkou Marína Gorghetto.

Okrem energie, ktorú do Rodinného centra Obláčik vkladajú dobrovoľníci, finančnej podpore sponzorov, rôznych projektov a grantov je pre fungovanie Obláčika nenahraditeľná aj podpora Miestneho úradu Bratislava – Lamač a našich susedov – MIestnej organizácie JDS a školky Rybička. RC Obláčik na oplátku prispieva k rozvoju miestnej komunity.