Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Naše vlastnosti

Detské hodiny, ktoré budú zamerané na duchovný rozvoj. Spolu 24 lekcií, kde sa na každej hodine budeme venovať nejakej vznešenej ľudskej vlastnosti – pravdovravnosť, vďačnosť, štedrosť, priateľstvo, trpezlivosť, spravodlivosť, nápomocnosť… . Povieme si citát k tejto vlastnosti a rozoberieme si ho. Prečítame príbeh, aby deti lepšie porozumeli danej téme (príbeh je vždy zameraný na konkrétnu vlastnosť). Duchovná výchova vychádza z bahájského učenia. Súčasťou hodiny je aj tvorivá činnosť. Tá sa bude striedať (hry, tvorivé dielničky, dramatizácia, piesne a hudba ….)

Hodiny sú určené pre deťúrence vo veku 4 – 6 rokov. Maximálny počet v skupine je 8.

LEKTOR: Andrea Neumeisterová
ZAČÍNAME: podľa záujmu
KURZ PREBIEHA: v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
PRIHLÁSIŤ SA:
KONTAKT: info@oblacik.sk