Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Montessori zásady

Pravidlá správania sa počas Montessori herne

 • Všetci hovoríme potichu a čo najmenej, pohybujeme sa pomaly, prosím stíšte si zvonenie na mobilnom telefóne.
 • Pracujeme vždy len s jednou pomôckou.
 • Dieťa si samo vyberá, s čím chce pracovať a ako dlho.
 • Nezasahujeme dieťaťu do práce, len ak samo požiada o pomoc/spoluprácu. Ak si dieťa vyberie novú pomôcku, s ktorou ešte nepracovalo, pomaly mu predvedieme, ako sa s ňou pracuje a potom už nezasahujeme.
 • S materiálom sa pracuje vždy na vlastnej podložke, alebo pri stole. Ak je materiál na podnose, vždy ho premiestňujeme aj s podnosom.
 • Po skončení práce pomôcku/materiál uložíme v pôvodnom stave na pôvodné miesto a učíme to deti. Ak sa niečo vysype/vyleje, pokojne dieťaťu ukážte, ako to treba pozbierať, pozametať alebo utrieť.
 • Podnos si berú deti samé, držíme ho vždy oboma rukami, ak je materiál ťažký, rodič pomôže.
 • Ak chceme pracovať spoločne s niekým, poprosíme najprv o povolenie.
 • Ak si dieťa nevyberie žiadnu aktivitu, je to v poriadku. Necháme ho pozorovať iné deti.
 • Ak dieťa zaujato pracuje s materiálom, necháme ho pracovať, nevyrušujeme ho.
 • Ak s materiálom, ktorý si dieťa vybralo, nevieme pracovať, požiadame o pomoc lektorku v herni.
 • Ak pozorujeme únavu dieťaťa, ukončíme prácu a oddýchneme si v šatni alebo v kuchynke.
 • Jedlo a pitie podávame dieťaťu v šatni alebo v kuchynke, v herni by to mohlo ostatné deti rozptyľovať pri ich činnosti.
 • Dieťaťu prineste prezuvky, pohodlné oblečenie, ktoré si môže obliať alebo zašpiniť. Odporúčame priniesť dieťaťu náhradné oblečenie.

Ďakujeme
RC Obláčik