Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Hľadám si prácu krok za krokom

Hľadám si prácu krok za krokom je workshop zameraný na problematiku hľadania a nájdenia si vhodnej pracovnej pozície nielen pre mamičky, ktoré sa čoskoro chystajú na návrat do pracovného života, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti budú riešiť otázku zmeny práce. Workshop je rozdelený na dva tématické okruhy:

  • Životopis – prvý článok úspechu: v tejto časti dostanete otázky na odpovede ako si napísať resp. aktualizovať profesný životopis, ako sa vyvarovať najčastejším chybám, ktoré pritom robíme, o akú pozíciu mám vlastne záujem a kde by som takúto prácu mohol nájsť, ako úspešne zvládnuť prvotnú komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom resp. personálnou agentúrou.
    Lektorka: Danka Greschner
    Dĺžka kurzu: 2 hod.
  • Príprava na osobný pohovor: zvládnite interview bez zbytočnej trémy a napätia. Získate prehľad o tom akým spôsobom firmy vyberajú vhodných kandidátov a ako prebieha pracovný pohovor. Na čo nesmieme zabudnúť pri príprave na interview a ako najlepšie zvládnuť samotné osobné stretunutie v personálnej agentúre alebo na pôde potenciálneho zamestnávateľa.
    Lektorka: Danka Greschner
    Dĺžka kurzu: 2 hod.

LEKTOR: Danka Greschner
ZAČÍNAME:
KURZ PREBIEHA: v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
PRIHLÁSIŤ SA:
KONTAKT: info@oblacik.sk