Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

LFM6: Víťazné fotografie v exteriéri námestia

Fotografovanie je podnetnou zábavou pre celú rodinu. Zvlášť to platí v Lamači! Fotomaratón rezonoval počas Rozálskych Hodov už šiesty rok. V obľúbenom medzigeneračnom podujatí organizačne spojili sily Rodinné centrum Obláčik, Fotoklub pri miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a tiež Referát kultúry a športu mestskej časti Lamač.

Súťažiaci sa v dňoch 03. – 05. septembra 2021 registrovali on-line a následne obdržali zadanie troch tém. Snažili sme sa ich vybrať tak, aby sme aj poukázali na opomínanú časť Lamača, aj vyzdvihli ekologickú problematiku či dali priestor deťom na hru: Starý Lamač, Plastové, Tieňohra. Prihlásilo sa nám rekordných vyše sedemdesiat účastníkov, avšak nie všetkým vydržalo odhodlanie súťažiť. Do 15. septembra 2021 sme postupne skompletizovali 120 fotografií na posúdenie. Následne zasadla odborná porota, ktorá zhodnotila originálny a inšpiratívny uhol pohľadu amatérskych fotografov všetkých vekových kategórií (Deti, Mládež, Dospelí, Seniori).

Výstavu sme pripravili v centrálnej časti Malokarpatského námestia, kde sa podvečer, dňa 15. októbra 2021, konala slávnostná vernisáž. Prítomných pozdravil pán starosta Lukáš Baňacký, ktorý ocenil osobný vklad a zanietenie organizátorov.

Srdečne ďakujeme všetkým prihláseným, že nám umožnili opäť usporiadať silný a kvalitný ročník. Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí, s nadšením pre dobrú vec, nezištne pomáhali s propagáciou a realizáciou podujatia.

Projekt 6. ročníka Lamačského fotomaratónu finančne podporili aj Nadácia ZSE, A.S.E.P. s.r.o. a kníhkupectvo Martinus. Miestny úrad MČ Lamač venoval oceneným hodnotné knižné publikácie.