Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Vernisáž LFM8 v interéri Kultúrneho centra

V pondelok 16.10.2023 sme dali symbolickú bodku za 8. ročníkom Lamačského fotomaratónu, financovaného s podporu hlavného donora – Nadáciou ZSE. Počas vernisáže v Kultúrnom centre Lamač si výhercovia jednotlivých kategórií prebrali ceny a na inštalácii vo foyer mohla víťazné fotografie po prvýkrát vidieť aj verejnosť. Hudobným hosťom bola Škola spevu Musica al cuore, pod vedením Mily Medvedovskej.

Tento rok sa prihlásilo do súťaže vyše 70 účastníkov, avšak len 55 z nich aj odovzdalo súbor troch porota: Rudolf Baranovič (fotograf nálad ulice a koncertov), Lenka Lindák Lukačovičová (pedagóg VŠVU: Laboratórium fotografie), Janka Patyková (dokumentačná fotografka LF UK), Marína Gorghetto (MÚ Lamač: Oddelenie kultúry a komunikácie) a Anton Kvasnička (Predseda Fotoklubu pri JDS Lamač). 

Oceňovali sme štyri vekové kategórie: Deti, Mládež, Dospelí a Seniori, vždy 1., 2. a 3. miesto. Pre najmladších, na povzbudenie, sme udelili ešte ďalších sedem Čestných uznaní. Nákupné poukážky venovalo výhercom kníhkupectvo Martinus, reklamnými predmetmi prispela aj Nadácia ZSE a tiež drobné propagačné materiály boli aj z Miestneho úradu v Lamači. Rámy na výstavu boli čiastočne zakúpené z rozpočtu miestneho JDS

Lamačský fotomaratón aj tento rok zaujal verejnosť, opäť pritiahol súťažiacich aj z iných mestských častí. Za osem rokov nabralo naše lokálne podujatie takú obľubu, že sme sa počas vernisáže do daného priestoru takmer nepomestili (…a bežali dokupovať minerálky a plastové poháre :-). Hudobné vsuvky od zoskupenia Musica al cuore boli vítaným spestrením. Spokojní organizátori, Zuzana Brnoliaková z Rodinné centrum Obláčik a predseda Fotoklub Lamač pri JDS Anton Kvasnička ďakujú amatérskym nadšencom fotografie za ich priazeň a už teraz plánujú ďalší ročník.

Výstava ocenených fotografií bude v Kultúrnom centre Lamač v mesiacoch október až december 2023, prístupná vždy v časoch akcií pre verejnosť: v pracovných dňoch počas krúžkovej činnosti ZUŠ J.Kresánka resp. počas víkendov v rámci podujatí MČ Lamač. 

Fotografie: Tereza a Anton Kvasničkovci