Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Vernisáž LFM7 skropil dážď…

Počas Rozálskych hodov sa do amatérskej fotosúťaže prihlásilo až 85 nadšencov, avšak „len“ šesťdesiat z nich zaslalo súbory fotografií na témy Moja ulica, Modré, Energia v pohybe. Organizačne spojili sily Rodinné centrum Obláčik, Fotoklub pri miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a tiež Referát kultúry a športu mestskej časti Bratislava – Lamač.

Súťažiaci v štyroch vekových kategóriách (Deti, Mládež, Dospelí, Seniori) sa mohli on-line registrovať v dňoch 02. – 04.09.2022 a následne obdržali zadanie troch tém. Témy neboli viazané na Lamač, nakoľko ako podujatie rastieme a hlásia sa nám aj účastníci z iných mestských častí. Odborná porota pracovala v zložení: Lenka Lindák Lukačovičová (pedagóg VŠVU: Laboratórium fotografie), Ing. Marián Pentek (fotograf, grafik), František Rajecký (reportážny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS Lamač), Daniel Zachar, ml. (MÚ Lamač: Referát kultúry a športu).

V piatok podvečer, dňa 14.10.2022 o 17.00 hod bola slávnostne otvorená výstava ocenených fotografií 7. ročníka Lamačského fotomaratónu. Vernisáž skropil dážď, ale na nálade to nikomu z prítomných neubralo… Ocenené boli 1., 2. a 3. miesto v štyroch vekových kategóriách. V snahe ohodnotiť viac kvalitných záberov, ako aj s úmyslom povzbudiť a motivovať amatérskych fotografov do ďalšej práce, sme tiež udelili desať čestných uznaní za tvorivý prístup. Odmeny pre výhercov venovali Nadácia ZSE, Miestny úrad Lamač a kníhkupectvo Martinus. Tlač plagátov, letákov, diplomov  a najmä fotografií na výstavu zabezpečila firma A.S.E.P. s.r.o. Srdečne im ďakujeme za spoluprácu. Srdečne tiež ďakujeme všetkým prihláseným a dobrovoľníkom, ktorí, s nadšením pre dobrú vec, nezištne pomáhali s propagáciou a organizáciou podujatia. 

Výstava bude prístupná verejnosti počas v mesiacoch október až november 2022, v exteriéri Malokarpatského námestia, v jeho strednej časti, pod lipami. Autorkou reportážnych záberov z vernisáže je pani Jana Kollárová, jedna z ocenených.