Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

S deťmi na kolesách 2019

Rodinné centrum Obláčik pripravilo dňa 17. mája 2019 športové podujatie pre rodiny s malými deťmi. Akcia bola zameraná na pohyb na kolesách všetkých druhov: súťažili bicykle, odrážadlá či kolobežky. Začiatok bol o 17.00 hodine na dopravnom ihrisku na ulici Heyrovského v Lamači.

Už druhý ročník „S deťmi na kolesách“ bol zameraný na deti predškolského veku v snahe spopularizovať dopravnú výchovu a pohyb na čerstvom vzduchu. Potešilo nás, že sa zaregistrovalo vyše 80 detí. Boli pre ne pripravené tri stanovištia realizované hravou formou – prekážková dráha, cyklo-pošta a škôlkarsky cyklo-päťboj. Deti si mohli vyskúšať a overiť na jednotlivých trasách svoju zdatnosť, obratnosť, udržiavanie rovnováhy, ale i rýchlosť a šikovnosť. Za absolvovanie úloh dostávali súťažiaci žetóny, ktoré si nakoniec zamenili za diplomy a sladkú medailu.

Všetko prebiehalo disciplinovane a v úžasnej uvoľnenej atmosfére. Týmto sa chceme poďakovať členkám a dobrovoľníkom z  RC Obláčik, ale aj ľuďom zo susedskej lamačskej komunity, ktorí nám nezištne pomáhali pri realizácii. Iniciátorkou a dušou podujatia bola energická Martina Luptákova. Medaile nám napiekla Petronela Kľačanská. Fotodokumentáciu zabezpečila Lucia Švačová. Ďakujeme tiež za hojnú účasť deťom a ich rodičom.