Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Rozprávkový les 2019

Už 13. ročník žážitkového dopoludnia „Cesta rozprávkovým lesom“ sa konal v sobotu 22. júna 2019. Počasie nás aj tento rok držalo v napätí, ale napokon sa vyše 250 registrovaných detí nezľaklo („kto sa bojí, nesmie do lesa…„) a prišlo plniť úlohy rozprávkových bytostí do lesoparku nad Lamačom. Ak si prirátate ku každému dieťaťu aj dospelý sprievod (+ rodičia príp. starí rodičia), vyjde Vám úctyhodné číslo cca 500 návštevníkov. Možno teda konštatovať, že akcia sa vydarila, spokojní boli organizátori i účastníci.

Pri jednotlivých úlohách sme preverili šikovnosť, obratnosť i vytrvalosť detí. Tento rok boli stanovištia Šmolkov, Pipi dlhej pančuchy, Zlatovláska s rytierom i Popoluška s princom. Mimi a Líza testovali čuch aj hmat. U Zúbkových víl sa deti edukatívnou formou dozvedeli o dôležitosti umývania zúbkov, ďalej lovili rybičky u Vodníka a s Červenou čiapočkou zbierali dobroty pre babičku. Chlapci sa tešili z Indiánov a streleckých disciplín. U piráta sa hľadal poklad, u Ježibaby zdobili deti domček vlastnoručne zdobenými perníčkami. Na cieľovej lúke si potom vyzdvihli odmenu – časopis a jabĺčko. Pripravené boli aj viaceré herné prvky prekážkovej dráhy a tak vzniklo na lúke úchvatné detské ihrisko v prírode. Členky RC Obláčik pripravili pre deti aj tvorivé stolíky s výtvarnými aktivitami. A pani Podhradská, naša zlatá rozprávková babička, zasväcovala záujemcov do tajov hudby.

Tento rok sme akciu poňali aj ako pokus o ZERO-WASTE podujatie. Zrušili sme sponzora, ktorý nám po minulé roky venoval balené vody pre účastníkov, aby sme znížili mieru použitia plastov. Dobrovoľníkom sme zabezpečili občerstvenie, ale požiadali sme ich o pitný režim z vlastných zdrojov a negenerovali sme tak ďalší odpad z PET fliaš. Na cieľovej lúke bola dostupná pitná voda v prenosných nádobách, ľudia si z nich mohli dočapovať do vlastných fliaš. Les sme po sebe dôkladne upratali. Drvivá väčšina účastníkov z lamačskej komunity mladých rodín s deťmi prišli na akciu peši a vlastný odpad si odniesli.

Radi by sme poďakovali všetkým partnerom, ktorí nám pomohli vytvoriť celé podujatie. Medzi dobrovoľníkmi, ktorí animovali trasu v kostýmoch, na jednotlivých stanovištiach, boli aj Rybička, o.z., Stomatorodinka s.r.o., členovia Divadla pod Hájom ale i mnohí susedia, známi a sympatizanti RC Obláčik, ktorí promptne zareagovali na našu výzvu o pomoc pri organizácii. Jablká na registráciu venoval zeleninár z námestia prezývaný „Maďar“. V cieli sme rozdávali časopisy od vydavateľva Zvonček, pexesá od T-com-u a jablká z firmy Dobré jablká, s.r.o. Na cieľovej lúke ponúkala kávu, nápoje i rôzne pečivo kaviareň z Malokarpatského námestia Na klásku. Touto cestou ďakujeme aj MÚ mestskej časti Lamač: pracovná čata nám pokosila cieľovú lúku, z miestneho rozhlasu sme Vás na akciu pozývali formou oznamu, p. starosta Baňacký zapožičal nákladné auto na vozenie rekvizít, p. Jesenský priviezol a odviezol stôl, lavice a prenosné nádoby na vodu.

Cesta rozprávkovým lesom je už tradičné, spoľahlivo zavedené a vyhľadávané komunitné podujatie. Žiaden ročník by sa však nezaobišiel bez dobrovoľníkov, ktorých počet nám každoročne narastá. Tento rok sa o hladký priebeh akcie postaralo vyše 50 ľudí (z toho takmer 30 v kostýmoch), ktorí zabezpečovali stanovištia a nachystali všetky detaily a drobnosti (kostýmy, rekvizity, propagáciu, cieľové odmeny, občerstvenie, značenie trasy, upratovanie lesa a pod.). Srdečne ďakujeme seniorom, dospelým, mládežníkom i deťom, všetkým, ktorí sa zapojili. Veľké poďakovanie patrí aj členkám RC Obláčik a ich rodinám, ktoré niekoľko týždňov starostlivo, trpezlivo a precízne podujatie pre Vás pripravovali.

Dovidenia o rok!