Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Rozálske hody a 4. ročník Lamačského fotomaratónu

Na prelome augustových dní sa v našej mestskej časti každoročne koná najväčšia kultúrno-spoločenská udalosť: Rozálske hody. Ide o rodinné podujatie, kde si každý v programe nájde to svoje. Už štvrtý raz prepájala generácie aj súťaž v amatérskom fotografovaní. V dňoch 30.08. – 01.09.2019 sa opäť konal Lamačský fotomaratón.

Myšlienka prepojenia generácií pri vhodnej záľube (amatérskom fotografovaní) sa ujala už v r. 2016. RC Obláčik v spolupráci s Fotoklubom pri miestnej JDS a pod záštitou  tento rok teda pripravili už 4. ročník v poradí. Pred kinom Lamač  na Malokarpatskom námestí bolo možné sa registrovať: prihlásilo sa nám rekordných 45 súťažiacich (z toho v kat. A – Mládež do 25 r. 6 teenagerov, v kat. B – Dospelí od 25 – 55 r. sa prihlásilo 16 amatérskych fotografov a v kat. C – Seniori nad 55 r. malo chuť súťažiť 5 nadšencov).  Zvlášť potešiteľné je, že nám enormne narástol záujem detí o túto aktivitu. Prihlásilo sa ich až 18 (!), a teda sme pre ne museli (veľmi radi) vytvoriť špeciálnu kategóriu Deti. Všetci zúčastnení si trúfli na náročné podmienky súťaže: počas troch dní Rozálskych hodov mali fotiť zábery v troch vypísaných témach (Moje obľúbené v Lamači, Čierna & biela, Hra). Súťažné príspevky je potrebné poslať do 15. septembra 2019 na fotomaraton@oblacik.sk

Každý súťažiaci dostal pri registrácií poradové číslo a jeho fotografie budú komisiou hodnotené pod týmto číslom. Komisia nebude mať žiadnu vedomosť koho príspevok hodnotí. Vyhodnocovacia komisia bude pracovať v zložení: Anton Sládek (profesionálny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MiU Lamač), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik) a Štefan Bukšár (JDS). Zohľadňovať sa budú tieto kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem. Prví traja najlepší v každej vekovej kategórii budú odmenení vecnými cenami. V októbri 2019 pozveme obyvateľov Lamača na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v kine Lamač na Malokarpatskom námestí. Zatiaľ sú v priestoroch foyer vystavené ocenené fotografie z prvých troch ročníkov.

Tento rok sme získali finančnú podporu zo zamestnaneckého grantu Nadácie ZSE. Srdečne im ďakujeme, a tiež firme A.S.E.P. s.r.o., ktorá pre nás pripravuje tlačoviny (plagáty, letáky, propagačné materiály).