Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Premietanie a beseda k filmu Medzi nami

Téma pôrodov je pre ženy magická: stále priťahuje pozornosť, fascinuje i ponúka možnosti sebareflexie. Navyše je nevyčerpateľná: vždy rezonovala, je búrlivo diskutovaná a bude stále aktuálna. V podobnom duchu sa niesol aj večer venovaný premietaniu dokumentárneho filmu MEDZI NAMI režisérky Zuzany Límovej a následnej besede. Táto mimoriadna udalosť sa odohrala v priestoroch RC Obláčik v utorok, 22. mája 2018 od 19.00 hod. 

Po privítaní hostí a úvodnom slove štatutárky RC Obláčik Lucie Marcinekovej sme mali možnosť vidieť absolventský film, ktorý režisérka Zuzana Límová nakrúcala tri mesiace v troch bratislavských pôrodniciach: v nemocniciach na Antolskej, na Kramároch a v Ružinove. Mnohé scény priniesli intímny pohľad za zatvorené dvere pôrodníc, poskytli nahliadnutie do bežnej rutiny a práce pôrodných asistentiek i lekárov. Cenné a úprimné boli vo filme svedectvá tých, ktoré v sebe našli odvahu prehovoriť aj o nelichotivých veciach, mnohokrát o nedôstojnom prístupe a nerešpektujúcom zaobchádzaní v kľúčových a určujúcich životných momentoch matky i dieťaťa.

Po premietaní filmu sa rozprúdila diskusia nielen s pani režisérkou ale i so Zuzanou Kriškovou, predsedníčkou Občianskeho združenia Ženské kruhy. Ide o združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktorého poslaním je podpora a cielená činnosť zameraná na humanizáciu pôrodníctva v Slovenskej republike. Združenie má tri piliere: jeden z nich je šírenie informácií o právach žien, o dobrej praxi v pôrodníctve. Druhý sú výskumné aktivity a tretí pilier sú advokačné aktivity v zmysle snahy komunikovať s rôznymi inštitúciami, s kompetentnými osobami smerom k zmene. Zuzana Krišková v diskusii zdôraznila: „Ženské kruhy sa sústreďujú najmä na podporu propagácie myšlienok v oblasti prirodzeného tehotenstva, prirodzeného, normálneho pôrodu s následnou neoddeliteľnou jednotou matky a dieťaťa a podporou dlhodobého dojčenia.

Diskusia bola veľmi hodnotným doplnkom premietania. Mnohé prítomné ženy sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti. Všetky zúčastnené sa jednoznačne zhodli, že je potrebná cesta k humanizácii slovenského pôrodníctva, pričom nie vždy ide len o peniaze, ale predovšetkým o empatický vklad zdravotníckeho personálu.

Premietanie a následná beseda oslovili takmer tri desiatky zúčastnených mamičiek. Týmto ďakujeme Stanke Polakovičovej, ktorá celú akciu pre nás zorganizovala. Veríme, že podobné hodnotné filmové večery sa budú opakovať.