Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Opäť s deťmi, opäť na kolesách…

Vyhladovaní po dvojročnom pôste, skúpom na hromadné športové akcie, sme sa s chuťou pustili do organizovania podujatia S deťmi na kolesách. V piatok 27.05.2022 od 17.00 hod boli na dopravnom ihrisku, za ulicou Heyrovského 10, pripravené pre deti od 3 – 7 rokov rôzne stanovištia: prekážková dráha, cyklopošta, slalom. Dovedna sedemdesiat účastníkov si tak mohlo na kolesách vyskúšať svoju motoriku, šikovnosť, rovnováhu a rýchlosť. Odmenou im bolo ovocné občerstvenie, diplom a čokoládová medaila.

Veľké poďakovanie patrí najmä Martine Luptákovej a jej manželovi Vladovi, ktorí sú krstnými rodičmi akcie. Zapojili sa aj ostatné členky a dobrovoľníčky z RC Obláčik, o.z.. Nezištne nám pomáhali aj prítomní rodičia, za čo im srdečne ďakujeme. Bolo potešujúce cítiť v Lamači priateľskú atmosféru a komunitnú spolupatričnosť.