Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

MDD trochu inak

Aj keď s deťmi sa dajú oslavovať drobné úspechy každý deň, v stredu 01.06.2022 od 17.00 hod bola atmosféra v komunitnom parku Vnútroblok Bakošova / Na barine predsa len o čosi slávnostnejšia. RC Obláčik, o.z., v spolupráci s Čarodejník z krajiny, o.z. pripravili edukatívno-tvorivé popoludnie. Zuzana Brnoliaková deťom predstavila autorku Kláru Jarunkovú a ilustrátora Miroslava Cipára. Potom prišiel na rad úryvok z knihy Hrdinský zápisník o chlapcoch, ktorí pestovali fazuľu. Deti si mohli následne vytvoriť, pod vedením Stanky Polakovičovej, malé výtvarné dielka z dostupných prírodných materiálov. Po krátkej prestávke akcia pokračovala ďalším programom pre deti: interaktívne divadielko o tom Ako dedko ťahal repku. Pripravené kostýmy a rekvizity vyburcovali malých hercov k autentickým výkonom.

 Pre dospelých boli tiež pripravené podnetné aktivity: knižná burza, knižný mini-kvíz a obnova knižnej búdky. 

Spojenie dvoch lamačských občianskych združení sa ukázalo ako prospešné a určite sa budeme tešiť na ďalšie takéto podobné stretnutia.