Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Londýn očami fotografa Rudolfa Baranoviča

V rámci projektu 8. ročníka Lamačského fotomaratónu sme 01.06.2023 realizovali jeho prvú aktivitu. V kinosále Kultúrneho centra Lamač na Malo-karpatskom námestí sme privítali vzácneho hosťa. O cestovateľské postrehy a zážitky sa s nami podelil známy dokumentarista nálad ulice a repor-tážny fotograf Rudolf Baranovič.

Prednáška Londýn očami fotografa zaujala vyše tri desiatky poslucháčov, v prevažnej miere z komunity fotografov. Svojho kolegu a priateľa prišli podporiť aj páni Juraj Bartoš, Pavol Procházka či členovia zoskupenia Bratislava v hľadáčiku. Pán Baranovič prvýkrat verejne prezentoval unikátny súbor viac ako 450 fotiek, pútavo a neúnavne rozprával takmer dve hodiny, pričom ozrejmoval podstatné atribúty a dôležité detaily pre vznik kvalitnej čierno-bielej street fotografie. Londýn nám predstavil ako moderné kozmopolitné mesto plné kontrastov: straré vs nové, svetlá vs tiene, chladný industriál vs vrelé emócie. Prítomná verejnosť si po skončení prednášky ešte vyžiadala podnetnú a inšpirujúcu diskusiu.

Za fotodokumentáciu z podujatia ďakujeme Pavlovi Procházkovi.

Z podujatia vznikol aj zvukovo-obrazový záznam, ktorý si môžete pozrieť na FB profile pána Baranoviča, resp. na linke: https://www.facebook.com/rudolfbaranovic/videos/7012891188726454/?locale=sk_SK

Projekt 8. ročníka Lamačského fotomaratónu spoluorganizujú Rodinné centrum Obláčik, o.z., Fotoklub pri JDS Lamač a Odd. kultúry a komu-nikácie na MÚ v Lamači. Finančnú podporu sme získali od Nádácie ZSE.