Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Leto 2015

Prázdninovali sme aktívne

Najskôr dostal ošarpaný múrik v našej záhrade nový náter. Následne ho pod vedením Alenky Bušfy Timkovičovej premenili šikovné členky na umelecké dielko. Na stenu bol prekreslený pôvodný obrázok od detskej ilustrátorky Márie Nerádovej, ktorej týmto ďakujeme za možnosť použiť námet z jej tvorby.

Naše záhradné atrakcie vhodne doplnila aj nová zostava preliezok, z ktorej budú deti iste nadšené. O montáž sa postarali dobrovoľníci Pavol Brnoliak a Ondrej Kolibiar.

Srdečná vďaka patrí všetkým, čo prispeli k vylepšeniu priestorov RC Obláčik!