Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Lamačský fotomaratón 2016

V bratislavskej mestskej časti Lamač sa dňa 16.októbra 2016 o 16:00 hod uskutočnila vernisáž výstavy. Vo foyer miestneho kina boli prezentované víťazné práce amatérskej fotografickej súťaže Lamačský fotomaratón, ktorý prebehol počas Rozálskych hodov, v dňoch 2. – 4. septembra 2016. Spoločný projekt Rodinného centra Obláčik, Lamačského Fotoklubu pri Jednote dôchodcov Slovenska a Mestskej časti Lamač bol jedným zo 158 podporených aktivít (predložených 379!), na ktoré Nadácia ZSE celkovo prerozdelila 120 000 eur.

Spojené sily mali podnietiť záujem obyvateľov o históriu svojej mestskej časti a jej tradície. Našim cieľom bolo rozprúdiť komunitný a kultúrny život s dôrazom na novodobý fenomén digitálnej fotografie, ktorá má značnú spoločenskú i umeleckú výpovednú hodnotu. Silnou motiváciou bolo tiež pomôcť utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizovať občanov a spojiť generácie. Súčasťou projektu bolo aj zhotovenie fototapety rodiny v lamačskom kroji v životnej veľkosti, pri ktorej je možné urobiť si pamätné fotografie do rodinného albumu. Snažili sme sa tak „zaostriť“ na Lamač a jeho kultúrne dedičstvo: kroj, pamätihodnosti a miestne zvyky.

Počas Rozálskych hodov prebehol v dňoch 2. – 4. septembra 2016 prvý ročník Lamačského fotomaratónu. Súťažiaci v troch vekových kategóriach (mládež, dospelí a seniori) zhotovovali amatérske fotografie na tri vypísané témy (Tri generácie, Pozitívne emócie, Miestna architektúra a tradície). Prihlásili sa takmer tri desiatky účastníkov, odborná komisia zhodnotila necelú stovku prác. V snahe čo najviac objektivizovať hodnotenie, dostal každý súťažiaci pri registrácií poradové číslo a jeho fotografie boli komisiou hodnotené pod týmto číslom. Komisia nemala žiadnu vedomosť koho príspevok hodnotí. Zohľadňovali sa tieto kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem. Vyhodnocovaciu komisiu tvorili Peter Marek (digitalizačné oddelenie SNG), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MiU Lamač), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik) a Štefan Bukšár (JDS).

Ocenení získali nielen možnosť prezentovať svoje zábery na výstave a diplom, ale i súbor hodnotných knižných publikácií o Lamači (vrátane najnovšej od Juraja Hradského: Lamač – Blumenau, Marenčin PT, 2016), ďalej knihu rozhovorov so svetoznámymi fotografmi (Juraj Mravec: Interview s fotografiou, Petrus, 2015) a tiež poukážku na fotogenickú prechádzku bratislavským Starým mestom s certifikovanou turistickou sprievodkyňou. Prví vo svojich kategóriách obdržali aj vysokokvalitnú reprodukciu originálnej fotografie Ester Plickovej z depozitu SNG.

Veríme, že participáciou troch generácii bolo možné bezprostredné a vzájomné obohatenie sa zúčastnených o novátorské prístupy, nadhľad a skúsenosti. Usporiadateľom sa tiež podarilo originálnou zážitkovou formou prepojiť všetky vrstvy miestnej komunity a prispieť k výchove a vzájomnému rešpektu. Výstava v kine Lamač na Malokarpatskom námestí potrvá do konca r. 2016.

Srdečne ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí venovali svoj čas i energiu Lamčskému fotomaratónu. Ďakujeme organizátorom, blahoželáme oceneným. Za fotodokumentáciu ďakujeme členkám RC Obláčik a najmä pánovi Antonovi Kvasničkovi z Fotoklubu JDS.

_vyhodnotenie_lamacsky_fotomaraton_2016

Ďalšie informácie hľadajte na http://www.oblacik.sk/fotomaraton/

DODATOK:

V sobotu, dňa 5. novembra 2016 dopoludnia absolvovali ocenení i organizátori Lamačského fotomaratónu fotogenickú prechádzku Starým mestom. Výklad certifikovanej sprievodkyne Andrei Turanskej zaujal, mnohí ocenili jej rozprávačské umenie i prehľad v historických udalostiach. Jej zámerom je podnecovať záujem obyvateľov o vlastné dejiny a poukazovať na súvislosti viažuce sa k dnešku. Pani Turanská je natoľko oddaná tejto myšlienke, že nás sprevádzala bez nároku na finančnú odmenu.

Samozrejme k slovu sa dostali aj fotoaparáty a opäť vznikali hodnotné zábery s jesennou atmosférou. Hoci bolo chladno, dobrá nálada nechýbala, podporilo ju aj malé a milé občerstvenie v podobe kávy a koláčikov. Na záver sa učastníci presunuli do Starej radnice Múzea mesta Bratislavy, kde si pozreli aktuálnu výstavu ocenených prác z 5. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Opäť sa diskutovalo, opäť bol priestor na vzájomné spoznávanie sa a obohatenie o nadhľad či skúsenosti.

Za fotodokumentáciu nižšie ďakujeme členkám RC Obláčik (Stanke Polakovičovej, Zuzane Brnoliakovej) a tiež pánovi Antonovi Kvasničkovi z Fotoklubu JDS.