Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Indiánsky deň 2022

Po 13. ročníkoch žážitkového dopoludnia Cesta rozprávkovým lesom a dvoch rokoch pandemických opatrení sme zmobilizovali všetky sily a vynasnažili sa priniesť verejnosti atraktívne tématické podujatie s nápaditými kostýmami a rekvizitami. Indiánsky deň sa uskutočnil v sobotu, 18.06.2022 od 10:00 do 12:30 hod, v areáli MŠ F. Neriho na Zlatohorskej ulici.   

Predpoludnie pripravila Iniciatíva rodičov Lamača, o.z. v spolupráci s RC Obláčik, o.z. Deti sa na indiánskej ceste odvahy pustili do veselých a poučných úloh. Na desiatich stanovišťiach ich čakali skúsenejší indiáni, ktorí deti všetko potrebné naučili. Srdečne ďakujeme Lamačanom za hojnú účasť: prišlo vyše dvesto ľudí, z toho sa registrovalo cca 120 detí. Akciu podporila aj mestská časť Lamač, a to finančným príspevkom z participatívneho rozpočtu na r. 2022.

Veľké poďakovanie patrí najmä všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa s nadšením, nezištne a ochotne zapojili do príprav a realizácie: menovite za cirkevnú škôlku akciu koordinovala Erika Fajtová. Úprimne, panie učiteľky i rodičia detí z MŠ F. Neriho majú náš vrelý obdiv a nehynúcu vďaku. Muselo to byť náročné: vyše dvoch týždňov, so 100%-tným nasadením, ešte po práci, šiť kostýmy a stany, vyrábať rekvizity, vymýšľať aktivity, koordinovať dobrovoľníkov a pri tom nestrácať vieru, že nás počasie nevyšachuje 🙂 Klobúk dole! Za rodinné centrum Obláčik nás organizačne viedol neúnavný ťahúň menom Stanka Polakovičová. Vďaka nej deti mohli dostať ako odmeny jablká od Boni Fructi, spol. s r.o. z Dunajskej Lužnej, časopisy venované ORBIS IN, spol. s r.o. a tlačoviny (plagáty a registračné kartičky) pripravené A.S.E.P. s.r.o. 

Ď-A-K-U-J-E-M-E !!!