Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Fotogenická vychádzka

V jedno sobotné novembrové dopoludnie, 4. novembra 2017 sa stretli organizátori a výhercovia 2. ročníka Lamačského fotomaratónu. Išlo o jednu z cien, ktorú výhercovia obdržali – poukaz na fotogenickú vychádzku do Starého mesta spojenú s výkladom certifikovanej sprievodkyne Andrei Turanskej.

Účastníci fotogenickej vychádzky sa stretli pod Mostom SNP a odtiaľ si postupne prešli podhradie Bratislavského hradu. Odborný výklad bol nabitý historickými informáciami i zaujímavosťami, o ktorým sme nevedeli a netušili. Mnohé sme sa dozvedli a mnohé sme aj nafotili. Počasie nám doprialo sýte slnečné svetlo a tak bolo radosť nielen počúvať sprievodkyňu ale aj hľadať netradičné uhly pohľadu a detaily na zvečnenie. Po skončení prehliadky boli všetci prítomní pozvaní na výstavu Slovak Press Photo, ktorá je v priestoroch Starej Radnice (Múzeum mesta Bratislavy) a v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Súťažiaci amatéri mohli tak konfrontovať svoje umelecké ambície s profesionálymi fotografmi. Nebola núdza o diskusiu na aktuálne spoločenské témy či hodnotenie umeleckých výpovedí autorov.

Za realizáciu fotogenickej vychádzky i občerstvenie na nej ďakujeme Stanke Polakovičovej a Zuzane Brnoliakovej, obe z RC Obláčik.