Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

DOD 2017

Rodinné centrum Obláčik už 14 rokov vytvára priestor pre stretávanie, zábavu i vzdelávanie lamačských rodín a ich detí.

Nezáväzne ste k nám mohli nazrieť počas Dní otvorených dverí (DOD), ktoré sme pre Vás pripravili na 22. a 23. septembra 2017. Prezrieť sa dali všetky naše priestory na Heyrovského ulici č. 2: Veľká a Malá herňa či Záhrada. Pestrý dvojdňový program ponúkol prierez tými najvychytenejšími aktivitami, ktoré sa tešia veľkej obľube verejnosti. V ponuke boli napríklad voľné hodiny tanečného krúžku Folklórik, ďalej kurzu Zumba pre deti ako aj Orientálnych tancov pre ženy všetkých vekových kategórií. V piatkový podvečer k nám zavítala aj lektorka Efektívneho rodičovstva Martina Vagačová s prednáškou o tom, ako zvládať výchovu detí empaticky a hravo. Mnohé deti a ich mamičky zaujali tradičné tvorivé dielne, kde si mohli svojpomocne a spolu vyrobiť ďalekohľad alebo vetrometer z recyklovateľných materiálov, bežne dostupných v domácnosti. Ponuku DOD dopĺňali voľné herne, či už klasické (príležitosť zoznámiť sa s prostredím a vybavením Obláčiku, možnosť socializovať deti s ich rovesníkmi) alebo s prvkami montessori pedagogiky (zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pozornosť a sústredenie u detí).

Je toho OZAJ dosť a dosť, čo Vám môžeme ponúknuť. Máme skúsenosti, že deťom sa u nás vždy páči. Mamičky či oteckovia môžu zase zvážiť či by sa nechceli k nám pridať do tvorivého a organizačného tímu. Materská či rodičovská dovolenka sa tak môže stať pre Vás príležitosťou niečo nové sa naučiť, všeličo si vyskúšať a spoznať miestnu komunitu mladých rodín. RC Obláčik je už tradične súčasťou veľkých rodinných podujatí (Šarkaniáda, Rozprávkový les, Deň matiek, Deň detí, Rozálske hody, Fotomaratón a pod.). Veruže sa nám zídu všetky pracovité ruky a dobré nápady. Využitie Vašich doposiaľ neobjavených schopností a talentov je zaručené.

Bližšie informácie o krúžkoch, kurzoch či našej činnosti hľadajte na internetovej stránke http://www.oblacik.sk/program/

Určite nás príďte opäť navštíviť, veď počas herničiek je možné prísť aj bez prihlasovania.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!