Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Rozálske hody a 3. ročník Lamačského fotomaratónu

Koniec prázdnin nebýva v Lamači smutný: malí i veľkí sa tešia na najväčšiu kultúrno-spoločenskú udalosť roka – Rozálske hody. RC Obláčik aj tento rok pripravil zaujímavé aktivity pre deti.  Navyše, ambíciou nášho rodinného centra je aj prepájanie generácií, utužovanie vzťahov v rodinách, výchova k lokálpatriotizmu, vytváranie silnej komunity a pocitu spolupatričnosti. Z uvedených pohnútok sme sa, v spolupráci s Fotoklubom pri miestnej JDS a MU, podieľali už na 3. ročníku Lamačského fotomaratónu, amatérskej súťaži v digitálnej fotografii.

V piatok 31. augusta 2018 si deti v stánku RC Obláčik mohli vyrobiť Lamač podľa svojich predstáv. V rámci tvorivých dielní strihali, lepili a maľovali makety domov a stromov, ktoré potom vhodne umiestňovali na pripravený pôdorys. Poďakovanie za realizáciu tohto nápadu patrí Stanke Polakovičovej a Andrei Neumeisterovej. Pre neposedné a muzikálne nadané deti bola pripravená ukážka kurzu Zumba for Kids. Lektorka Martina Luptáková už tradične strhla svojim entuziazmom všetkých okoloidúcich škôlkarov.

Pred kinom Lamač našla svoje miesto aj registrácia na 3. ročník Lamačského fotomaratónu. Pôvodná idea prepojenia generácií pri vhodnej záľube (amatérskom fotografovaní) sa ujala už v r. 2016. Na r. 2018 sa nám podarilo získať finančnú podporu z BSK v rámci grantovej schémy „Individuálne dotácie„. V tomto už treťom ročníku sa nám prihlásilo rekordných 43 súťažiacich (z toho v kat. A – Mládež do 25 r. bolo zaregistrovaných 13 súťažiacich, v kat. B – Dospelí od 25 – 55 r. sa prihlásilo 24 amatérskych fotografov a v kat. C – nad 55 r súťažilo 6 seniorov).  O ceny v treťom ročníku Lamačského fotomaratónu sa uchádzalo 19 mužov a 24 žien. Tri generácie súťažiacich teda mohli počas troch dní Rozálskych hodov fotiť zábery v troch vypísaných témach (Ako znie hudba, Sila prírody, Vtipné). Súťažné príspevky bolo potrebné odovzdať do 15. septembra 2018 na fotomaraton@oblacik.sk Každý súťažiaci dostal pri registrácií poradové číslo a jeho fotografie boli komisiou hodnotené pod týmto číslom. Komisia nemala žiadnu vedomosť koho príspevok hodnotí. Vyhodnocovacia komisia pracovala v zložení: Anton Sládek (profesionálny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MiU Lamač), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik) a Štefan Bukšár (JDS). Zohľadňovali sa tieto kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem. Prví traja najlepší v každej vekovej kategórii budú odmenení vecnými cenami. V októbri 2018 pozveme obyvateľov Lamača na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v kine Lamač na Malokarpatskom námestí. Zatiaľ sú v priestoroch foyer vystavené ocenené fotografie z prvých dvoch ročníkov.

Súčasťou projektu 3. ročníka Lamačského fotomaratónu je aj nadrozmerná mapa Lamača: na ňu mohli záujemcovia počas Rozálskych hodov prikladať zábery z rôznych zákutí našej mestskej časti, teda odfotené pamätihodnosti, detaily a hádanky. Išlo o akúsi hru na pozornosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu všímavosť o okolie. Projekt 3. ročníka Lamačského fotomaratónu je živou snahou o založenie tradície amatérskej fotosúťaže v digitálnej fotografii. Našou ambíciou je aj rozprúdiť diskusiu ohľadom umeleckej kvality a etiky záberov. V neposlednom rade ide aj o vytváranie pamäťovej stopy, ktorá dokumentuje a uchováva odkaz našej súčasnosti pre budúcnosť. Čo nám dnes príde ako bežná a všedná rutina môže mať o pár rokov vysokú informačnú hodnotu o dobe, ktorú žijeme a o mieste, kde sa nachádzame.