Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Rozálske hody a 2. ročník Lamačského fotomaratónu

Koniec leta je v Lamači už tradične spojený s Rozálskymi hodmi, a teda smútok za prázdninami prebije slávnostná nálada najväčšieho kultúrneho podujatia za rok. RC Obláčik pravidelne prezentuje svoju činnosť v stánku pred kinom Lamač, kde je priestor aj na tvorivé dielne pre deti. Od minulého roku k tomu pribudlo aj viacgeneračné rodinné podujatie v podobe Fotomaratónu.

Rodinné centrum Obláčik v spolupráci s miestnou Jednotou dôchodcov Slovenska, Fotoklubom Lamač a s podporou Miestneho úradu v Lamači tento rok zrealizovali už 2. ročník Lamačského fotomaratónu. Financie sme získali od Nadácie ZSE v grantovom programe  „Rozprúdime regióny (v r. 2017 bolo podporených 183 projektov z celkovo 736 prihlásených!). Hlavným cieľom podujatia bolo prepojenie všetkých generácií, výchova k lokálpatriotizmu a vytváranie pocitu komunitnej spolupatričnosti.

Amatérska súťaž v digitálnej fotografii prebehla počas Rozálskych hodov v dňoch 1. – 3. septembra 2017. Napriek chladnému a studenému počasiu sa nám prihlásili tri desiatky účastníkov, o málo viac ako vlani. Súťažili aj celé rodiny, vrátene detí. Tri vekové kategórie (mládež, dospelí a seniori) zhotovovali počas troch dní fotografie na tri vypísané témy (Lamačský detail, Chutné a Nálada). Všetky zábery zhodnotila päťčlenná odborná komisia (Peter Marek – digitalizačné oddelenie SNG, Anton Kvasnička – Fotoklub pri JDS, Mária Šimončičová – MiU Lamač, Zuzana Brnoliaková – RC Obláčik a Štefan Bukšár – JDS) a výstavu ocenených fotografií otvorila verniáž 20. októbra 2017 vo foyer kina Lamač.

Súčasťou projektu 2. ročníka Lamačského fotomaratónu bola aj výroba nadrozmernej mapy Lamača: na ňu mohli záujemci počas Rozálskych hodov prikladať zábery z rôznych zákutí našej mestskej časti, teda odfotené pamätihodnosti, detaily a hádanky. Išlo o akúsi hru na pozornosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu všímavosť o okolie. V stánku RC Obláčik boli počas Rozálskych hodov pripravené aj tematické tvorivé dielne pre deti: mohli si vymaľovať a dotvoriť pohľadnicu kostola sv. Rozálie a následne ju poslať príbuzným. Súčasťou kultúrneho programu počas Rozálskych hodov bolo aj vystúpenie Mira Jila, pričom tento koncert pre deti zabezpečil RC Obláčik ako poďakovanie verejnosti za dobrovoľné príspevky vyzbierané počas oslavy Dňa otcov  – viac info vo fotoreporte z podujatia Rozprávkový les 2017 http://www.oblacik.sk/galeria/podakovanie-za-rozpravkovy-les/

Očakávaným prínosom 2. ročníka Lamačského fotomaratónu bola snaha podporiť komunitný a kultúrny život v Lamači. Podarilo sa nám podnietiť záujem obyvateľov o svoju mestskú časť, jej tradície a architektúru. Koncept amatérskej fotosúťaže ponúkol platformu na medzigeneračný dialóg: pomohol prepojiť všetky vrstvy miestnej komunity a tak prispieť k výchove a vzájomnému rešpektu. Zapojením najmladšej vekovej kategórie sme snáď prispeli aj k naštartovaniu rozvoja zručností mladých v oblasti digitálnej fotografie.

Projekt 2. ročníka Lamačského fotomaratónu je živou snahou o založenie tradície amatérskej fotosúťaže v digitálnej fotografii. Našou ambíciou je aj rozprúdiť diskusiu ohľadom umeleckej kvality a etiky záberov. V neposlednom rade ide aj o vytváranie pamäťovej stopy, ktorá dokumentuje a uchováva odkaz našej súčasnosti pre budúcnosť. Čo nám dnes príde ako bežná a všedná rutina môže mať o pár rokov vysokú informačnú hodnotu o dobe, ktorú žijeme a o mieste, kde sa nachádzame.

Ďakujeme všetkým prihláseným, že svojou registráciou do súťaže podporili naše úsilie. Menovite ďakujeme organizačnému výboru za čas a energiu venovanú prípravám a realizácii: Terézii Kvasničkovej, Antonovi Kvasničkovi, Petrovi Burdatsovi, Márii Šimončičovej, Renáte Lučeničovej, Stanke Polakovičovej a Zuzane Brnoliakovej.