Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Efektívne rodičovstvo

Vzdelávací program efektívneho rodičovstva

  • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie,
  • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča,
  • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.

Interaktívna on.line prednáška spojená s prezentáciou knihy Ako prežiť rodičovstvo bude v piatok 27.05.2021 o 18.30 hod.

Téma: Zvládame silné emócie

LEKTOR: RNDr. Martina Vagačová
WORKSHOP BUDE PREBIEHAŤ: formou samostatnej on-line prednášky
PRIHLÁSIŤ SA: stanka.polakovicova@gmail.com
KONTAKT: www.efektivne-rodicovstvo.sk