Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

O nás

 Vitajte v OBLÁČIKU, v rodinnom centre, kde:

 • je stále príjemne a je jedno, či vonku prší alebo svieti slnko,
 • je pre Vás a Vaše deti pripravený pestrý program,
 • Vaše deti aj Vy môžete rozvíjať svoju osobnosť rôznymi aktivitami,
 • sa môžete prísť so svojimi deťmi len tak zahrať,
 • sa Vaše deti učia sociálnemu správaniu,
 • si môžete prísť vypočuť odborné prednášky, diskusie a navštevovať rôzne kurzy,
 • Vaše deti získajú nových kamarátov,
 • sa spoznáte s inými mamičkami a môžte sa s nimi podeliť o svoje skúsenosti, radosti i starosti,
 • sa aj počas materskej dovolenky môžete realizovať, niečo vytvoriť či rozvinúť svoj talent,
 • sa niečo nové naučiť,
 • nájdete čas aj na seba.
 

A ako to u nás vyzerá? Pozrite sa sami…

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku tohto milého videa, najmä Erike Fajtovej a jej manželovi Štefanovi Fajtovi (kamera, strih, produkcia) a hudobnému skladateľovi Tomášovi Földešovi (hudba) a v neposlednom rade našim malým hercom :-).

Poslaním Obláčika je:
 • vytvárať a poskytovať priestor pre stretnutia detí, mamičiek, budúcich mamičiek, oteckov a ostatných priaznivcov RC,
 • zabezpečovať pre deti, rodičov a ostatných návštevníkov centra zmysluplné trávenie voľného času v rámci širokého spektra aktivít (športových, hudobných, vzdelávacích, kreatívnych, spoločenských a pod.) a podujatí zameraných na rodinu,
 • svojimi aktivitami prispievať k budovaniu a rozvíjaniu hodnôt rodiny, spolupatričnosti, komunity, spolupráce, viacgeneračnej komunikácie a vzájomnej podpory.
Ako fungujeme:
 • sme neziskové občianske združenie,
 • pracujeme na báze dobrovoľníctva,
 • sme členom Únie materských centier,
 • svoju činnosť financujeme hlavne zo získaných dotácií, grantov a príjmov z 2% dane a taktiež členských príspevkov.

Aktivity pre deti

 • každý mesiac pestrý program, plný zaujímavých aktivít a podujatí,
 • pravidelné herničky, kde sa môžu zahrať s novými hračkami, aké doma nemajú :) a pri tom spoznať nových kamarátov,
 • herňa s prvkami Montessori prístupu,
 • tvorivé dielničky,
 • hudobno - pohybové krúžky.

Aktivity pre mamičky a tehuľky

 • pohybové aktivity,
 • odborné kurzy, prednášky, poradenstvá v rôznych oblastiach,
 • tvorivé dielne.

Aktivity pre rodinu

 • podujatia rôzneho druhu zamerané hlavne na trávenie spoločného času s rodinou,
 • kurzy a prednášky v rôznych oblastiach,
 • burzy detského oblečenia a kníh.