Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Novinky, Oznamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKA: Ešte pred Vianocami môžu Vaše detičky skúsiť nový kurz Angličtina hrou, kde sa pomocou piesní a interaktívnych hier naučia pomenovať každodenné  predmety (hračky, zvieratká,  jedlo,  farby, čísla) a základné frázy. Začíname už od utorka 22.11.2022.

Prihlasovací formulár pre deti od 2 do 3 rokov: https://docs.google.com/forms/d/1uKnQQ45K1lmqWoHO_tuLmTUNy-2MqEcVMFnRHHlh37Q/edit

resp. pre deti od 3 do 5 rokov (škôlkári): https://docs.google.com/forms/d/1HhSOG673Ec8ygU9NenMZHg_0_f4AOf-IuR9D8DvnGkk/edit

Sumárne je program RC Obláčik, o.z. uvedený tu: https://www.oblacik.sk/program/
 
 

Set of different kids illustration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslaním Obláčika je:
 • vytvárať a poskytovať priestor pre stretnutia detí, mamičiek, budúcich mamičiek, oteckov a ostatných priaznivcov RC,
 • zabezpečovať pre deti, rodičov a ostatných návštevníkov centra zmysluplné trávenie voľného času v rámci širokého spektra aktivít (športových, hudobných, vzdelávacích, kreatívnych, spoločenských a pod.) a podujatí zameraných na rodinu,
 • svojimi aktivitami prispievať k budovaniu a rozvíjaniu hodnôt rodiny, spolupatričnosti, komunity, spolupráce, viacgeneračnej komunikácie a vzájomnej podpory.
Ako fungujeme:
 • sme neziskové občianske združenie,
 • pracujeme na báze dobrovoľníctva,
 • sme členom Únie materských centier,
 • svoju činnosť financujeme hlavne zo získaných dotácií, grantov a príjmov z 2% dane a taktiež členských príspevkov.

Aktivity pre deti

 • každý mesiac pestrý program, plný zaujímavých aktivít a podujatí,
 • pravidelné herničky, kde sa môžu zahrať s novými hračkami, aké doma nemajú :) a pri tom spoznať nových kamarátov,
 • herňa s prvkami Montessori prístupu,
 • tvorivé dielničky,
 • hudobno - pohybové krúžky.

Aktivity pre mamičky a tehuľky

 • pohybové aktivity,
 • odborné kurzy, prednášky, poradenstvá v rôznych oblastiach,
 • tvorivé dielne.

Aktivity pre rodinu

 • podujatia rôzneho druhu zamerané hlavne na trávenie spoločného času s rodinou,
 • kurzy a prednášky v rôznych oblastiach,
 • burzy detského oblečenia a kníh.