Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Výtvarníček

Kurz je určený pre deti od cca 1,5 do 3,5 roka, v sprievode dospelého.

Príďte do Obláčika spolu s deťmi zažiť radosť z tvorby do priestorov, kde sa nemusíte báť o svoj nábytok :) Na kurze – kde je proces tvorby dôležitejší ako výsledok – sa deti oboznámia s týmito technikami: kresba, maľba, grafika, modelovanie, koláž, odlievanie a asambláž. Zábavnou formou si budú rozvíjať nápaditosť a zručnosť, spoznávať okolitý svet a jeho zákonitosti.

Kurz pozostáva z 10 lekcií v trvaní 45 minút
Lekcie sa konajú každý utorok od 10.00 – 10.45 hod

KONTAKT: 0902 345 559 resp. na email: alatimko@gmail.com

LEKTORKA: Mgr. art. Alena Bušfy Timkovičová

PRIHLASOVANIE: alatimko@gmail.com

ZAČÍNAME: 26.03.2019