Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Výtvarníček

Kurz je určený pre deti od 2 do cca 3,5 roka, v sprievode dospelého.

Príďte do Obláčika spolu s deťmi zažiť radosť z tvorby do priestorov, kde sa nemusíte báť o svoj nábytok :) Na kurze sa deti oboznámia s technikami ako: kresba, maľba, grafika, modelovanie, koláž, odlievanie, asambláž. Zábavnou formou si budú rozvíjať nápaditosť a zručnosť, spoznávať okolitý svet a jeho zákonitosti. Aj preto podporujem myšlienku, že proces tvorby je dôležitejší ako finálny výsledok.

Kurz pozostával zo 4 lekcíí v trvaní 45 minút + 1 náhradná hodina.
Lekcie sa konali každý druhý pondelok od 10:00 hod, vhodné pre deti do troch rokov
V prípade dobrého počasia bolo možné tvoriť na záhrade.

KONTAKT: 0902 345 559 resp. na email: alatimko@gmail.com

LEKTORKA: Alena Bušfy Timkovičová
PRIHLASOVANIE: info@oblacik.sk

ZAČÍNAME: kurz sa v šk. roku 2017/2018 neotvára