Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Taniky

Taniky je tanečno-pohybový kurz pre deti vo veku od 1,5 – 3 rokov v sprievode rodiča, maximálny počet detí na skupinu bude šesť. Na hodinách si precvičíme celé telo, zatancujeme si na veselé detské pesničky a k tomu si zaspievame. Postupne sa budeme učiť jednoduché pohybové choreografie, do ktorých zapojíme rôzne zaujímavé rekvizity a hudobné nástroje. Deti si tancom rozvíjajú pohybové zručnosti, rytmické a hudobné vnímanie a tiež si vytárajú pozitívny vzťah k detskému kolektívu.

O lektorke: V roku 2020 úspešne dokončila štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, a následne venovala ďalšie dva roky špecializácii v oblasti Muzikál. V súčasnosti študuje v bakalárskom programe Špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského. Okrem školy sa venuje aj výučbe hry na klavír a starostlivosti o deti. Rada trávi voľný čas umením, cestovaním a prírodou.

KEDY: v stredy od 9:00 hod resp. od 10:00 hod

KONTAKT: tanikyba@gmail.com

LEKTORKA: Dis. art. Anna Vaverčáková 

PRIHLASOVANIE: https://bit.ly/taniky-oblacik-september-9-00-10-00

ZAČÍNAME : od 20.09.2023 do 18.10.2023

POPLATOK: Za celý kurz (4 × 45 min): 34,- € (+ 1 náhradná hodina)