Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Program

Prázdninujeme so svojimi najmilšími a najbližšími: počas mesiacov júl až august nebude v RC Obláčik organizovaný pravidelný program. 

Aktuálne informácie k príležitostným aktivitám sledujte na našej FB stránke alebo na webovej záložke NOVINKY, OZNAMY.

Na začiatku školského roka, s novou energiou a chuťou, pripravíme pestrý program pre deti, mamičky i celé rodiny.

https://www.oblacik.sk/novinky-oznamy/