Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Ponúkame

AKTIVITY

Čo si pod tým môžete predstaviť?

Aktivity sú činnosti vykonávané na báze: keď budete mať chuť a čas – prídete medzi nás.

Pre koho sú určené?

Pre deti, mamičky, alebo celé rodiny.

Ako riešime prihlásenie sa?

Na Tvorivé dielničky pre deti aj mamičky je NUTNÉ sa vopred prihlásiť kvôli príprave materiálu.
Na ostatné aktivity nie je nutné prihlásiť sa.
Všetky Vaše otázky radi zodpovieme na info@oblacik.sk.

KURZY

Čo si pod tým môžete predstaviť?

Trvajú obyčajne niekoľko týždňov a zvyknú bývať na pravidelnej báze v určitý deň v rovnakom čase.

Pre koho sú určené?

Pre deti (v prípade malých detí zväčša v doprovode dospelej osoby), alebo rodičov.

Ako riešime prihlásenie sa?

Záujemcovia, ktorí by sa chceli na kurze zúčastniť, sa musia vopred nahlásiť u lektorky alebo kontaktnej osoby, ktorá je v rámci Obláčika za daný kurz zodpovedná. Kontakt je vždy uvedený v popise pri konkrétnom kurze.

Trvanie kurzu:

Jednotlivé kurzy majú vopred daný počet hodín trvania. Pokiaľ sú určené pre deti, často ich súčasťou býva aj náhradná hodina (pokiaľ je tak uvedené v popise kurzu). Táto hodina slúži ako náhrada za prípadnú absenciu z akéhokoľvek dôvodu.
Všetky Vaše otázky radi zodpovieme na info@oblacik.sk.