Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Členstvo

Členmi rodinného centra sú prevažne mamičky na materskej dovolenke, avšak členom sa môže stať každý, kto má chuť zapojiť sa do našej činnosti, súhlasí so stanovami a jeho prijatie schváli predsedníctvo rodinného centra.

Čo robia členovia RC? 

Členky/členovia v spolupráci s inými dobrovoľníkmi zabezpečujú celý chod rodinného centra: prevádzku priestorov, prípravu a koordináciu programu, prístup do herne v čase jednotlivých aktivít, medializáciu na vlastnej webstránke a v iných médiách, rôznu agendu, účtovníctvo, písanie projektov a mnohé iné aktivity.
Majú možnosť realizovať aj vlastné nápady a projekty, ak sú v súladne s cieľom činnosti rodinného centra.

Výhody členstva

 • zadarmo vstup do rodinného centra v čase herne
 • zadarmo priestory na oslavy
 • zľava na všetky krúžky v Obláčiku
 • prednosť v prípade kurzov a akcií s obmedzenou účasťou
 • zľavy pri nakupovaní
 • zadarmo občerstvenie v Obláčiku (káva, čaj, sušienky, …)
 • možnosť zúčastňovať sa školení, prednášok a seminárov
 • nadväzovanie spolupráce s regionálnymi, národnymi aj medzinárodnymi inštitúciami (napr. iné materské centrá, Únia materských centier, MIME – medzinárodná sieť MC)

Práva a povinnosti členov

 • právo aktívnej účasti vo všetkých činnostiach rodinného centra
 • právo navrhovať nových členov
 • volebné právo
 • povinnosť platiť členský príspevok vo výške určenej valným zhromaždením
 • povinnosť dodržiavať stanovy
 • povinnosť aktívnej účasti organizačnej činnosti vo svojich možnostiach

Ako sa stať členom

Kontaktujte nás mailom info@oblacik.sk alebo na čísle 0910 / 603 277 alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek člena rodinného centra.

Dobrovoľníctvo

Ako dobrovoľníci, teda bez nároku na honorár, pracujú v rodinnom centre samotní členovia – zväčša mamičky na materskej dovolenke. Ak však nemáte záujem stať sa členom rodinného centra, aj tak uvítame vašu príležitostnú alebo pravidelnú dobrovoľnícku výpomoc.

Koho hľadáme

V súčasnosti hľadáme dobrovoľníkov najmä na zabezpečenie týchto činností:

 • pravidelná služba v herni
 • vyvesovanie plagátov
 • príležitostné opatrovanie detí
 • pomoc pri väčších akciách ako Mikuláš, Karneval, Rozprávkový les a pod.
 • ako dobrovoľník však môžete v rodinnom centre realizovať aj vlastnú aktivitu alebo projekt, ktorý je v súlade s cieľom činnosti rodinného centra.

Výhody dobrovoľníka

 • zadarmo vstup do rodinného centra v čase vykonávania dobrovoľníckej práce
 • možnosť vytvárať prínosné a zmysluplné programy pre naše deti
 • účasť na veciach verejných

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás mailom info@oblacik.sk alebo na čísle 0910 / 603 277 alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek člena rodinného centra.