Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Montessori herňa

Cvičenia praktického života pomáhajú dieťaťu byť krok za krokom nezávislejší pri bežných činnostiach, starostlivosti o seba a svoje okolie. Rovnako si cvičí jemnú motoriku a koordináciu oko – ruka (mokré a suché cvičenia: prelievanie, presýpanie, naberanie, umývanie, skrutkovanie, strúhanie / cvičenia podporujúce sebaobsluhu: zapínanie, starostlivosť o seba, stravovanie).

Montessori metóda vedie dieťa k systematickosti, poriadkumilovnosti (práca na podnose, na koberčeku, odkladanie hračiek po ukončení činnosti), k pokojnej a sústredenej práci (nevyrušovať dieťa pri obľúbenej aktivite, nenúkať mu vtedy inú činnosť), k pokojnému pohybu po herni (nekričať, nebehať).

Montessori herňa je určená pre deti vo veku od cca 1,5 – 5 rokov.

PRAVIDLÁ MONTESSORI HERNE

  • Montessori herňa v rodinnom centre Obláčik sa riadi Montessori zásadami. Nestrieda sa s inými aktivitami a nemieša sa s bežnými hračkami.
  • Vyžaduje si spoluprácu rodiča, ktorý dieťa sprevádza, má ho oboznamovať s aktivitami a ukazovať správnu manipuláciu s pomôckami.
  • Deti tu pracujú a hrajú sa v pokojnej atmosfére, sústredené na činnosti, ktoré si sami zvolili. Nie sú vyrušované iným vybavením, ani zrakovými či sluchovými vzruchmi.