Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Kontakt

Rodinné centrum Obláčik
Heyrovského 2
841 03 Bratislava – Lamač

Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 30846579
DIČ: 2021773061

Štatutárky:

  • Marína Gorghetto
  • Zuzana Srbová
  • Aneta Úradníková

Hospodárka:

  • Simona Godál

Projektová managerka:

  • Zuzana Zuky Brnoliaková

Email: info@oblacik.sk

Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK74 0200 0000 0017 2083 5457
BIC: SUBASKBX