Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Vernisáž v kine Lamač

V jedno sobotné popoludnie, 19. októbra 2019 sa o 16.00 hod konala, vo foyer kina Lamač na Malokarpatskom námestí, vernisáž už 4. ročníka viacgeneračnej amatérskej fotosúťaže Lamačský fotomaratón.

Hlavnými organizátormi súťaže boli RC Obláčik a Fotoklub pri JDS v Lamači. V súčinnosti s MÚ priniesli Lamačanom podujatie, ktoré nabáda občanov, aby si kultúru sami spoluvytvárali a tým kultivovali prostredie, v ktorom žijú. Súťažiaci, amatérski fotografi, mali za úlohu počas troch dní vytvoriť zábery na tri vypísané témy: Moje obľúbené v Lamači, Čierna a biela, Hra. Zvlášť nás potešilo, že medzi fotografiami sa objavovali lamačské verejné priestory: park, školský dvor, námestie, destké ihriská či zeleň. Aj touto formou ľudia ocenili, že máme v našej mestskej časti pekné prostredie, ktoré je zahodno zveľadovať, chrániť a rozvíjať.

V tomto ročníku bolo prihlásených celkovo 45 súťažiacich (z toho v kat. deti  16, mládež  8, dospelí 16 a seniori 5), ale iba 32 z nich odovzdalo fotografie a bolo hodnotených. O ceny vo štvrtom ročníku Lamačského fotomaratónu malo záujem sa uchádzať 20 mužov a 25 žien. Každý súťažiaci dostal pri registrácií poradové číslo a jeho fotografie boli komisiou hodnotené pod týmto číslom. Komisia nemala vedomosť o tom, koho príspevok hodnotí. Vyhodnocovacia komisia pracovala v zložení: Anton Sládek (profesionálny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MÚ Lamač), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik) a Štefan Bukšár (JDS). Zohľadňovali sa kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch vekových kategórií: deti, mládež, dospelí a seniori, pričom v každej bolo udelené 1., 2. a 3. miesto. Zvlášť sme chceli motivovať deti, a tak všetky prihlásené, ktoré splnili podmienky a odovzdali v stanovenom termíne tri zábery, dostali Čestné uznanie za tvorivý prístup. Ocenení získali hodnotné vecné ceny: poukážky do kníhkupectva Martinus, knihu o Lamači, časopisy o fotení a tiež propagačné predmety o hlavnom meste. Deti dostali aj detské knižky a časopis o environmetálnej výchove Stromáčik.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého grantu Nadácie ZSE. Za ceny pre výhercov ďakujeme aj Bratislavskej organizácii cestovného ruchu, Miestnemu úradu v Lamači, ako aj jednotlivcom: Antonovi Kvasničkovi a Petronele Klačanskej. Tlačoviny (plagáty, letáky, diplomy a výstavené fotografie) pre nás realizovala firma A.S.E.P. s.r.o.