Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Vernisáž 3. ročníka Lamačského fotomaratónu

Do tretice všetko dobré! Organizátori RC Obláčik, Fotoklub pri JDS a Miestný úrad v Lamači úspešne zavŕšili už tretí ročník Lamačského fotomaratónu. Vo štvrtok podvečer, dňa 18. októbra 2018 sa o 18.00 hod konala vo foyer miestneho kina vernisáž. A veru bolo plno, záujem divákov o súťažné zábery bol autentický, radosť víťazov nefalšovaná.

Amatérska súťaž v digitálnej fotografii prebehla počas Rozálskych hodov. Tri dni zhotovovali deti, mládeždospelí a seniori súbor fotografií na tri vypísané témy (Ako znie hudba, Sila prírody a Vtipné). Tento ročník sa nám prihlásilo rekordných 43 účastníkov, čo je o tretinu viac ako vlani. Päťčlenná odborná komisia zhodnotila vyše sto odovzdaných záberov. V snahe čo najviac objektivizovať hodnotenie, dostal každý súťažiaci pri registrácií poradové číslo a jeho fotografie boli komisiou hodnotené pod týmto číslom. Komisia nemala žiadnu vedomosť koho príspevok hodnotí. Zohľadňovali sa tieto kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem. Vyhodnocovaciu komisiu tvorili Anton Sládek (profesionálny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MÚ Lamač), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik) a Štefan Bukšár (JDS).

Ocenené boli prvé tri miesta v každej vekovej kategórií, teda dokopy sa 12 súťažiacich tešilo z hodnotných vecných cien. Navyše, v snahe podporiť a motivovať mladé talenty, sme ostatným zúčastneným deťom venovali pamätné Čestné uznania za tvorivý prístup. Dospelí sa tešili aj poukážke na fotogenickú vychádzku po Starom meste s certifikovanou sprievodkyňou Andreou Turanskou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. októbra 2018. Pre deti a mládež ešte chystáme na november workshop s témou fotografovania.

Na slávnostnej vernisáži prítomných pozdravil pán starosta Peter Šramko a zaželal organizátorom veľa síl a energie do ďalšieho ročníka.  Vicestarosta pán Lukáš Baňacký asistoval pri odovzdávaní cien výhercom. Prítomným sa za Kultúrnu komisiu prihovorila aj pani Marta Janyšková. Hudobne atmosféru spestril a podčiarkol slávnosť chvíle pán Juraj Simony z JDS, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. Fotografie na výstavu, diplomy, čestné uznania, letáky a iný propagačný materiál zabezpečila firma A.S.E.P., s.r.o. Ďakujeme. Ďakujeme aj súťažiacim, že sa zapojili a blahoželáme všetkým oceneným!

Výstavu je možné pozrieť si vo foyer kina Lamač na Malokarpatskom námestí do konca roka 2018.