Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

S deťmi na kolesách 2018

V piatok, dňa 18. mája 2018, sa od 17:30 hod konal v Lamači športový podvečer organizovaný rodinným centrom Obláčik. Cyklistické podujatie S deťmi na kolesách prebiehalo na dopravnom ihrisku neďaleko Heyrovského ulice. Zúčastnilo sa ho spolu 77 detí, najmä predškolského veku, ale i mladších, do troch rokov. Pre účastníkov boli pripravené tri stanovištia realizované hravou formou: prekážková dráha, cyklo-pošta a škôlkarsky cyklo-päťboj. Deti si mohli vyskúšať svoju zdatnosť, obratnosť, udržanie rovnováhy, rýchlosť i šikovnosť ovládania svojho bicykla, odrážadla alebo kolobežky.

Za absolvovanie všetkých stanovíšť deti dostali kartičky, ktoré v stánku RC Obláčik vymenili za diplom a sladkú (doma pečenú) medailu. Potešujúce bolo, že všetko prebiehalo disciplinovane a s úžasnou športovou a uvoľnenou atmosférou.

Týmto sa chceme poďakovať za organizáciu členom a dobrovoľníkom RC Obláčik, ale aj ľuďom z lamačskej komunity mladých rodín, ktorí nezištne priložili ruku k dielu a pripravili pre deti nádherné zážitky. Menovite zvlášť patrí poďakovanie hlavným organizátorom a dušiam celého podujatia manželom Luptákovým, Martine a Vladovi, ďakujeme!