Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Vylepšili sme záhradu z dotácie Participatívneho rozpočtu na r. 2021

Rodinné centrum Obláčik, o.z. bolo úspešné v žiadosti o dotáciu z Participatívneho rozpočtu mestskej časti Lamač na rok 2021. Projekt „Rajská záhrada pre deti“ sme realizovali a vylepšili tak exteriér priľahlej záhrady. 

Cieľom projektu bolo poskytnúť najmladšej generácii Lamačanov (bábätká, batoľatá, deti v predprimárnom vzdelávaní) plnohodnotný program pre ich psychomotorický, mentálny, fyzický a  sociálny rozvoj. RC Obláčik, o.z. je organizáciou, ktorá v Lamači dlhodobo a komplexne plní túto úlohu. Projekt „Rajská záhrada pre deti“ bol našou snahou rozšíriť ponuku aktivít v exteriéri priľahlej záhrady o nové herné prvky. Pôvodná, staršia herná zostava, už doslúžila, nakoľko nespĺňala bezpečnostné kritériá a musela byť demontovaná a odstránená.

Projekt „Rajská záhrada pre deti“ obstál aj u verejnosti. Obyvatelia našej mestskej časti mali možnosť v internetovom hlasovaní vyjadriť svoj názor a sympatie k navrhovaným aktivitám občianskych združení a spolurozhodovať tak o pridelení dotácií. RC Oblačik, o.z. bol nakoniec jedným zo štyroch podporených subjektov a teda dostal financie na realizáciu svojho zámeru. V mene mladých rodín srdečne ďakujeme za takúto formu podpory v záujme rozvoja komunitného života v Lamači.