Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Prečítané leto 2023

Aj tento rok sa naše Rodinné centrum Obláčik,o.z., v spolupráci s Miestnou knižnicou Lamač, zapojilo do skvelého projektu Prečítané leto“. Už pred piatimi rokmi nás nadchla idea hravo a kreatívne spestriť školoupovinným deťom prázdniny, sprostredkovať im lásku ku knihám, a tiež snaha bojovať proti vedomostnému útlmu, ktorý žiačikom vážne hrozí počas júla a augusta. Spolu sme pripravili tri verejné čítania, ktoré sa odohrali na Malokarpatskom námestí, v tieni statných líp.

V prvom čítaní, 6. júla od 14:00 hod, sme v rámci témy O veľkom svete – o hviezdach, oživili text Sandry Dickmann – Čakanie na vlka. V druhom čítaní, 27. júla od 17:00 hod, sme pracovali s témou O maličkostiach – o kvapkách, a dali priestor Elene Čepčekovej a poetickému dielku Utopený mesiačik. V treťom čítaní, 24. augusta od 17:00 hod, sme sa chopili témy O tom, čo nás spája – o koreňoch, a priblížili malým čitateľom život a dielo Dušana Dušeka, pričom sme si čítali úryvok z knihy Pištáčik, kapitolku O futbale. V každom jednom z týchto čítaní sme sa snažili vdýchnuť písmenám život a text si aj vhodne animovali: vďaka rekvizitám, kostýmom a malým hercom to bol autentický spoločný zážitok pre všetkých divákov. Po čítaní vždy nasledovali ďalšie tvorivé aktivity, či už to boli tajničky alebo originálne výtvarné námety. Deti si mohli modelovať z plastelíny, vyrábať umelecké dielka pomocou rozprašovačov a potravinárskych farbív, alebo dreveným rydlom vyškrabovať dúhové obrázky.

Ťahúňom týchto milých podujatí pre rodiny s deťmi bola už tradične Zuky, ktorej boli oporou aj ďalšie členky a dobrovoľníčky. Poďakovanie patrí pani Magde B., Stanke P., Alenke B.T., Danke Š., Ľudke S., Zuzke S. Ďakujeme aj Miestnemu úradu v Lamači za technickú podporu a propagáciu. Fotodokumentáciu podujatí zabezpečovali Marína G. a Viliam B. Ďakujeme tiež verejnosti za priazeň a pozitívnu spätnú väzbu. Veríme, že sme Vám aj týmto spôsobom plnohodnotne spestrili kultúrne leto v Lamači, a možno takto získali nových vášnivých čitateľov do Miestnej knižnice.