Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Naše mesto 2015

Dobre s dobrovoľníkmi

RC Obláčik sa dňa 12. júna 2015 zapojil do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Cieľom projektu je vytváranie vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme ale i podpora angažovanosti obyvateľov.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli vylepšiť a skrášliť priestory herní a záhrady. Špeciálna vďaka patrí Maruške Habalovej, ktorá projekt iniciovala a neúnavne koordinovala.