Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Na kráľovskom hrade

V sobotu, 17.06.2023, sme od 9:00 hod zažívali kráľovské dobrodružstvo v Lamači: druhý ročník akcie pre deti, ktoré zorganizovala Iniciatíva rodičov Lamač, o.z., spolu s MŠ sv. Filipa Neriho a Rodinným centrom Obláčik, o.z. V areáli škôlky boli pripravené rôznorodé tématické stanovištia, úlohy a výzvy. Zábava pre celú rodinu sa opäť podarila. Podujatie „Na kráľovskom hrade“ bolo financované aj z participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2023.

Fantázia tvorcov kulís a rekvizít pracovala na plné obrátky: mohli sme vidieť autentickú kráľovskú záhradu, zámocký statok, obrazáreň, zámockú sieň i zrkadlovú komnatu. K dispozícíí bol priestor aj na rytierske hry, v zbrojnici boli ozajstné historické zbrane (s odborným výkladom!) a kráľovskí lovci umožnili vyskúšať si streľbu z luku. Dokonca nechývala ani dračia jaskyňa, z ktorej sa aj dymilo. Na konci trasy sa mohli účastníci občerstviť na trhovisku chutnými koláčmi a jabĺčkami. V cieli dostali deti, ako odmenu za splnenených 11 úloh, zlatý kľúčik k pokladu. Tým bolo hodnotné dopoludnie strávené s rodičmi v príjmenom prostredí, za prívetivého počasia.

Animátormi sobotného podujatia boli celé rodinné „obláčikovské“ klany: Bachárovci, Bušfyovci, Brnoliakovci, Hodulíkovci, Luptákovci, Polakovičovci, Sasinkovci, Šútovcovci, Zemánkovci a mnohí ďalší… Dokopy cca 40 dobrovoľníkov v nápaditých kostýmoch, ktoré ušili šikovné panie učiteľky z cirk. MŠ. Srdečne im ďakujeme za ich nasadenie, čas a energiu venovanú príprave podujatia. Užili si to nielen naše deti, ale aj my dospelí… Po indánskom dni (v r. 2022) sa vydaril aj ten Na kráľovskom hrade. O rok sa tešíme na námorníckú tému… Zháňajte si všetci pruhovené tričká, zídu sa Vám! 🙂 

Foto: Zuzana Brnoliaková