Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Jesenné radovánky

November môže byť pochmúrny kvôli počasiu alebo hrejivý vďaka darom prírody, je to len o uhle pohľadu. V Obláčiku sme sa rozhodli pre jesenné radovánky. Miestny úrad v spolupráci s Kultúrnou komisiou pripravili v jeden týždeň dve podujatia: Výstavu tekvičiek a jesenných ikebán a Večer svetlušiek. Naše členky nechýbali ani na jednej akcii.

V pondelok 2. novembra 2015 sa popoludní uskutočnili sezónne tvorivé dielničky. Deti v sprievode rodičov vyrábali obrázky, postavičky z listov a zdobili tekvičky. Tie boli potom súčasťou výstavy v kine Lamač na Malokarpatskom námestí. Verejnosť si mohla výtvory detí pozrieť v dňoch 5. – 8. novembra 2015. Okrem RC Obláčik sa zapojili aj materské škôlky a základná škola.

V piatok 6. novembra 2015 dopoludnia sa opäť v Obláčiku lepilo, strihalo a maľovalo. Pozorovať radosť deti, keď im pod rukami vznikali lampióny, bolo jednoducho úchvatné. Večerný sprievod bol potom jedno farebné svetelné divadlo. Účasť Lamačanov bola početná, aj vďaka teplému počasiu. Následne bolo v kine filmové predstavenie pre deti: Hurá do praveku.