Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Fotomaratón aj napriek obmedzeniam prebehol

Hoci je v roku korony nesmierne ťažké uskutočniť akékoľvek podujatie, projekt 5. ročníka Lamačského fotomaratónu sme dotiahli do úspešného konca. Podarilo sa nám to vďaka počítačovým technológiám a dištančnej forme organizácie: registrácia súťažiacich bola on-line, tí svoje zábery fotili individuálne a následne nám ich zasielali mailom.

Fotomaratón prebiehal v dňoch 4.-6. septembra 2020, kedy štyri vekové kategórie (deti, mládež, dospelí a seniori) fotili súťažné zábery na tri témy (Podoba vody, Línie a tvary, Ži zdravo!). Prihlásilo sa nám takmer sedemdesiat účastníkov, pričom 55 z nich aj odovzdalo kompletné súbory troch fotografií. Najpočetnejšie boli kategórie detí a dospelých. Opäť sa nám hlásili rodinné tímy a súťažili napr. mama s deťmi, babka s vnukom či vedúci fotokrúžku so svojimi žiakmi. Súťažné príspevky zhodnotila päťčlenná komisia: Marián Pauer (fotograf, novinár, publicista), Anton Sládek (výtvarný fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS), Mária Šimončičová (MÚ), Zuzana Brnoliaková (RC Obláčik). Súťažiaci boli v rámci svojej vekovej kategórie zaradení abecedne, každému sme priradili číslo a súbor fotografií bol komisiou hodnotený pod týmto číslom. Komisia nemala žiadnu vedomosť o tom, koho príspevok hodnotí. Zohľadňovali sa tieto kritériá: vystihnutie témy, originalita, tvorivosť, technické zvládnutie a celkový dojem.

Teší nás, že sa nám podarilo zrealizovať aj dve doplnkové aktivity projektu: workshop na tému „Post-proces spracovania fotografie“ (25.06.2020) a vlastivednú foto_vychádzku „Uličkami starého Lamača“ (20.09.2020).

Projekt finančne podporila Nádácia ZSE. Ceny výhercom 5. ročníka Lamačského fotomaratónu venovali aj Miestny úrad v Lamači, kníhkupectvo Martinus Bratislava Tourist Board. Tlačoviny spoľahlivo realizovala A.S.E.P.,sro. Všetkým  vyššie menovaným srdečne ďakujeme za spoluprácu, podobne ako aj obetavým seniorom z Fotoklubu pri JDS a húževnatým členkám z RC Obláčik.

Ocenené fotografie budú dlhodobo (10/2020 – 06/2021) vystavené vo foyer kina Lamač. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bola vernisáž zrušená, avšak všetci dúfame v návrat lepších časov a pevne veríme, že si verejnosť ešte bude môcť prezrieť víťazné zábery.