Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Ergonosiče 2015

Prednáška o ergonosičoch

Dňa 10. júna 2015 sa uskutočnila v RC Obláčik prednáška spojená s inštruktážou správneho viazania šatiek a ergonosičov. Mimoriadny záujem lamačských mamičiek svedčil o popularite tohto typu nosenia detí.

Certifikovaná lektorka Danka Vargová ochotne poradila, ukázala a usmernila, za čo jej patrí veľké ĎAKUJEME!

Viac informácií o danej téme možno získať na stránke www.chcemnosit.sk