Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Funny English for Kids

Angličtina pre najmenších – Funny English for Kids, je kurz, kde sa bude hravou formou komunikovať v anglickom jazyku tak, aby detičky porozumeli.

Pôjde o sedem vyučovacích hodín plných zábavy, hier, piesní  a pohybu.

Kurz je určený pre deti vo veku od 3 do 5 rokov.
Trvanie kurzu: 7 vyučovacích hodín
Materiály: v rámci kurzu

LEKTOR: Mária Klačková
ZAČÍNAME: v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
KURZ PREBIEHA:
PRIHLÁSIŤ SA: info@oblacik.sk
KONTAKT: