Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Folklórik

Hudobno-pohybový cyklus pre detičky vo veku od 18 mesiacov do 36 mesiacov v sprievode rodiča. Maximálny počet detí v skupinke je 12.

Hlavná téma “Paste sa mi paste”

Počas jednotlivých hodín sú deťom hravou formou postupne predstavované slovenské ľudové piesne, hry a riekanky, pri ktorých sa učia jednoduché tanečné a pohybové choreografie s využívaním rôznych pomôcok (jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky). Výber hier a piesní je tematicky ladený, čo napomáha udržiavať kontinuitu jednotlivých hodín, no najmä kurzu ako celku (témy ako: hra a pieseň, zvieratká, sezónne témy – zima a Vianoce, jar, leto, chod gazdovstva a pod).

Detičky takto majú možnosť rozvíjať svoj vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám. Počúvaním a spievaním piesní rozvíjajú hudobné a rytmické cítenie. Tancom a pohybovými aktivitami si detičky rozvíjajú pohybové zručnosti, hrubú motoriku, koordináciu pohybov a manipuláciou jednoduchými hudobnými nástrojmi a rôznymi inými pomôckami i jemnú motoriku. Kurz využíva prirodzený detský záujem o piesne i riekanky a tým napomáha rozvoju rozumových i rečových schopností. Kedže sa jedná o skupinku detičiek s mamičkami či oteckami, napomáha i rozvoju sociálnych zručností a prehlbovaniu vzťahu dieťa-rodič.

Všetky potrebné pomôcky bude nosiť lektorka so sebou.

Info o lektorke:

Mirka je trojnásobná mamina. Je bývalou spevuľou tanečnej zložky umeleckého súboru Lúčnica, absolventkou Liečebnej pedagogiky. S nadšením sa venuje krepčeniu s detičkami na ľudovú nôtu.

LEKTOR: Mirka Vicenová

ZAČÍNAME: od 17. apríla 2019 do 19. júna 2019 (s výnimkou sviatkov 1. a 8. mája)

KURZ PREBIEHA: v stredu o 9:00, o 10:00 a o 11:00 hod (deti sú zaradené do kurzu podľa veku, od najmladších po najstaršie)

KONTAKT: Mirka – 0902 180 281, resp. email kurzfolklorik@gmail.com

PRIHLASOVANIE: na kurz sa dá prihlásiť cez on-line formulár TU