Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Efektívne rodičovstvo

Vzdelávací program efektívneho rodičovstva

  • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie,
  • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča,
  • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu cca 12 rodičov bez prítomnosti detí.

Kurz prebieha formou dvojhodinových stretnutí vo večerných hodinách, resp. ako KLUB pre absolventov kurzu, vždy jedenkrát mesačne. Ďalšie stretnutie KLUBU bude 22.06.2018 o 18.00 hod.

KURZ Efektívneho rodičovstva aktuálne prebieha v Materskej škôlke sv. Filipa Neriho, v RC Obláčik sa koná už len KLUB pre absolventov kurzu.

Téma na jún 2018: Vychovať morálne dieťa = vytvoriť jasné pravidlá a mať vrelé srdce.

LEKTOR: RNDr. Martina Vagačová
KLUB PREBIEHA: formou samostatných prednášok
PRIHLÁSIŤ SA: martina.vagacova@gmail.com
KONTAKT: www.efektivne-rodicovstvo.sk