Tvorivé dielničky pre deti
Tvorivé dielničky pre deti
Montessori herňa
Montessori herňa
Rozálske hody
Rozálske hody
Veselá herňa
Veselá herňa
Karneval
Karneval

Dramatický krúžok

Prostredníctvom rôznych hier, cvičení a prvkov tvorivej dramatiky chceme u deti rozvíjať fantáziu a predstavivosť. Cieľom nie je len divadelný prejav, ale ide predovšetkým o rozvoj prosociálneho cítenia a empatie. Prostredníctvom hier sa deti vcítia do postavy niekoho/niečoho iného. Cez vlastný zážitok a skúsenosť nadobúdajú prosociálne kompetencie. Rozhovory o prežitých veciach postupne učia deti orientovať sa vo vlastných pocitoch, ale tiež v pocitoch iných. Učia sa rešpektovať rozdielnosť vonkajšieho prejavu i vnútorného prežívania vecí u seba aj u iných.

Krúžok je určený pre deti od 4 do 6 rokov. Pozostáva z 12 hodín (cca 3 mesiace).
Bližšie informácie: lenka.kanuchova@gmail.com, t.c. 0908667818

LEKTOR: Lenka Kanuchová
ZAČÍNAME: po naplnení min. počtu účastníkov, v šk. roku 2017/2018 sa kurz neotvára
KURZ PREBIEHA: po dohode s účastníkmi
PRIHLÁSIŤ SA:
KONTAKT: info@oblacik.sk